Στατική και Αφάρμακη Μελισσοκομία Next item Πρότυπη Οικοτεχνία...

Στατική και Αφάρμακη Μελισσοκομία

Η έδρα του μελισσοκομείου μας « Passion Honey» https://passionhoney.gr/ βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Χολομώντα Χαλκιδικής στο Πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη (Natura 2000 )και στην Σιθωνία Χαλκιδικής στην περιοχή Δραγουντέλι και Αγιος Παύλος .
Οι κυψέλες μετακινούνται μόνο εντός αυτών των περιοχών, αναλόγως την εποχή και την βλάστηση.
Οι ποικιλίες μελιού που διαθέτουμε είναι : καστανιά, έλατο, κούμαρο, βελανιδιά, σουσούρα (ερείκι) πεύκο και ανθόμελο δάσους από αρωματικά φυτά και βότανα της περιοχής.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του μελισσοκομείου μας είναι η μη χορήγηση φαρμάκων στις μέλισσες, είτε προληπτικά, είτε για θεραπεία. Στην σπάνια περίπτωση που οι μέλισσες αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε ως θεραπεία, φυσικούς τρόπους όπως είναι τα φυτά και τα βότανα (Σύμφωνα με παλιές παραδοσιακές μεθόδους μελισσοκομίας).
Με την φιλοσοφία αυτή καταφέραμε τα προϊόντα μας να είναι όσο γίνεται πιο φυσικά και ανεπηρέαστα από τον ανθρώπινο παράγοντα και την μόλυνση. Άλλωστε μετά την χημική ανάλυση των ποικιλιών μελιού που έχουμε, αναγνωρίστηκε η προσπάθεια μας για την αφάρμακη μελισσοκομία και στην συνέχεια ήρθε και η πιστοποίηση της Bio Hellas.